Vizita reprezentanților Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna la UnAŞM

La 12 octombrie curent, UnAȘM a fost vizitată de o delegaţie a Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) de la Dubna, Federația Rusă, din componența căreia au făcut parte: dr. Dmitrii KAMANIN, șeful Departamentului de Relații Internaționale a IUCN, dr. Stanislav PACULEAC, directorul Centrului educațional-științific din cadrul IUCN şi dr. Victor VORONOV, directorul laboratorului de fizică teoretică "N.N. Bogolyubov" al acestei instituţii. Delegaţia IUCN a fost însoţită de reprezentantul plenipotențiar al Guvernului Republicii Moldova la IUCN de la Dubna, dr. hab. Veaceslav Ursachi, coordonator al Secției Științe Inginerești și Tehnologice a AŞM.

Vizita s-a desfășurat în contextul realizării acordului de colaborare între Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna, semnat la 23 martie 2017. Programul vizitei a inclus familiarizarea oaspeților cu laboratoarele, sălile de curs a blocurilor de  studii precum şi cu condițiile de trai şi odihnă ale studenților din Campusul studențesc al UnAŞM.

Delegația Institutului Unificat de Cercetări Nucleare, a fost găzduită de către rectorul universității, doamna academician Maria DUCA. În cadrul întrevederii s-a trecut în revistă unele rezultate ale colaborării dintre UnAŞM şi IUCN din Dubna, extinderea acesteia prin stabilirea a unor noi forme de cooperare, s-a discutat despre desfășurarea practicii masteranzilor și doctoranzilor UnAŞM în laboratoarele IUCN. In cadrul discuțiilor cu administrația universității, reprezentanții IUCN s-au arătat interesați de o colaborare cu UnASM şi mai concret, despre posibilitatea deschiderii unui Centru informativ al IUCN la universitatea AŞM. De asemenea, membrii delegației de la IUCN au discutat cu studenții, masteranzii și doctoranzii din cadrul UnAȘM, iar Directorul Centrului educațional-științific IUCN a prezentat direcțiile de cercetare și principalele rezultate obținute în cadrul Institutului, precum și multiplele oportunitățile pentru tinerii din Republica Moldova, inclusiv pentru cei din UnAȘM.

NOTĂ: Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) de la Dubna, regiunea Moscovei, Federația Rusă este o organizație științifică internațională interguvernamentală, înființată în anul 1956. În prezent IUCN are 18 state membre printre care şi Republica Moldova. IUCN se bucură de o largă recunoaștere internațională datorită rezultatelor științifice remarcabile obținute de-a lungul timpului. IUCN desfășoară, în principal, cercetare fundamentală (teoretică și experimentală) în domeniile: fizica particulelor elementare, fizica nucleară și fizica materiei condensate folosind metode nucleare. Baza experimentală pe care o deține IUCN oferă oportunități deosebite pentru cercetări aplicative în diverse domenii de larg interes. IUCN are de asemenea un bogat program educațional, dedicat în special studenților în vederea pregătirii acestora pentru domeniile de cercetare ale institutului și de interes pentru Statele Membre.

În anul 2017, doi masteranzi anul II, program de masterat Chimie, Daniel PODGORNII și Constantin LOȘMANSCHII, au realizat stagii de practică în cadrul laboratoarelor din IUCN. Studenții Universității Academiei de Științe a Moldovei pot aplica pentru a realiza mobilități academice în IUCN, în cadrului Acordului de colaborare încheiat între cele două instituții.