Vizită la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Pe data de 9 octombrie 2015 a fost organizată o expediție instructivă la Iași. La expediţie au participat studenţii de la specialităţile Biologie, Biologie moleculară, Ecologie, Geografie, Chimie, Filosofie, Limba şi literatura română și limba engleză. Studenții ghidați de către dna dr., conf. univ. Laura Pricop, Centru de Cercetări Interdisciplinare, au cunoscut istoricul, structura și programele de studiu ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au beneficiat de privilegiu de a vizita Aula Magna ”Mihai Eminescu”, sala unde se desfășoară cele mai importante evenimente universitare. O impresie deosebită a fost cea lăsată de grandoarea Sălii Pașilor Pierduți și de cele 19 picturi murale ale marelui pictor român, Sabin Bălașa.
În cadrul vizitei la facultățile de Chimie, Biologie și Geografie și Geologie studenții au avut posibilitatea să se familiarizeze cu domeniile de studiu, specializările la licență, programele la masterat și direcțiile de cercetare la doctorat. La fel, le-au fost prezentate laboratoarele în care studenții de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași capătă și dezvoltă abilități și deprinderi practice la discipline ca Biogeografie, Geomorfologie, Geografie umană, Botanică, Biochimie, Biofizică, Fiziologie vegetală, Chimie anorganică, Chimie organică, Chimie fizică și coloidală ș.a. Captivantă a fost și vizita în muzeul de Mineralogie, din cadrul facultății de Geografie și Geologie. Colecția impunătoare de roci și minerale a fost prezenta cu amabilitate de către dl. prof. univ., dr., Apostol Liviu.
La Grădina Botanică ”Anastasie Fătu”  studenții au avut posibilitatea ca într-un cadru viu să înțeleagă unitatea și diversitatea sistematică a lumii vegetale, vizitînd Secția Sistematică, Secția Flora și Vegetația României, Secția Dendrarium, Secția Biologică. Cele 11 compartimente ale secției Complexului de Sere (plante mediteraneene, tropicale, subtropicale, numeroase flori ornamentale și  colectia de cicadaceae ), care asigură crearea unei imagini complete asupra florei din diferite zone biogeografice, i-a fascinat și motivat pe studenți în vederea cunoașterii particularităților diferitor specii de plante exotice.
De asemenea, în cadrul expediției, studenţii au vizitat parcul Copou, ”Teiul lui Eminescu”, Teatrul Naţional ”Vasile Alecsandri”, Biserica ”Trei Ierarhi”, Casa Cărţii, Casa Dosoftei şi Palatul Culturii.

Decan
Facultatea Științe ale Naturii
dr., Elenciuc Daniela