Vizita delegației USDC la Cluj-Napoca

În perioada 19-21 octombrie curent, delegația Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”, compusă din 16 persoane, profesori și studenți, s-a deplasat la Cluj-Napoca, România în scopul participării la Ziua porţilor deschise, organizată traditional la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai. Delegația USDC a fost întâmpinată de către decanul Facultății, conf. univ., dr. Gabriela NEMEȘ.

 Programul vizitei a inclus prezentarea facultatii în contextul căreia au avut loc un șir de întrevederi cu conducerea facultății, cu șefi de catedre și laboratoare, profesori, precum și cu studenții și doctoranzii din Republica Moldova. Aceste întrevederi s-au desfășurat în cadrul vizitelor studenților și a cadrelor didactice (separat) în laboratoarele și catedrele facultatii unde s-a făcut schimb de experiență între reprezentanții celor doua instituții universitare.

Evenimentul a oferit oaspeților posibilitatea vizionării unor experimente tradiționale spectaculoase desfăşurate atât în aer liber, cât şi în incinta unor laboratoare didactice și de cercetare care reflectă varietatea produselor gândirii aplicative atât în chimie, cât și in inginerie chimică. De asemenea, reprezentanții USDC au participat la o serie de conferințe, discutii, prezentări pe teme de mare interes preluate din viața cotidiană.