Vizita delegației de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

La data de 7 iulie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a fost vizitată de o delegație de la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimica a Universităţii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Romania. Oaspeții, dna. profesor Luminita Silaghi Dumitrescu şi dna. dr. conf. Luiza Gaina, aflați în Republica Moldova în cadrul Programului Erasmus +, au fost primiți de către rectorul Universității doamna acad. Maria Duca.

În cadrul întrevederii, doamna rector a făcut prezentarea generală a instituției şi infrastructurii științifice a acesteia fiind punctate unele aspecte  a derulării programului educațional de studii şi de participare a UnAŞM în procesul de creare a Spațiului European al Învățămîntului Superior.

Totodată, s-a efectuat un schimb de opinii referitor la perspectivele dezvoltării și posibilitățile extinderii colaborării între Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Îndeosebi, au fost examinate unele oportunități de cooperare bilaterală şi schimb academic pentru facilitarea mobilității studenților, profesorilor și cercetătorilor, realizate în conformitate cu principiile Procesului Bologna. În acest context s-au identificat noi direcții de colaborare în cadrul acordului Erasmus+ semnat intre instituțiile noastre.

Conform programului, oaspeții de la Cluj-Napoca au vizitat unele laboratoare, Centrul universitar Genetică Funcțională precum şi Campusul studențesc al UnAŞM.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială şi constructivă.