Vă mulțumim că ați ales USDC

În scopul de a informa corect și a exclude motivele de incertitudine și panică, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”(USDC), aduce spre atenția studenților următoarele:

În cadrul întrevederii din 27 mai, curent, cu Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, Aurelia Hanganu, a fost informată și s-a discutat despre lansarea procesului de fuzionare (prin absorbție) a  USDC cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), precum și despre pașii care urmează să se întreprindă în perioada următoare.

Astfel, în condițiile existenței în Republica Moldova a unui număr mare de instituții publice de învățământ superior raportat la numărul în descreștere a studenților, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a demarat procesul de raționalizare a rețelei de universități publice din țară cu scopul de a eficientiza cheltuielile publice și de a crește calitatea studiilor.

Decizia a fost luată urmare a analizei activității celor 18 instituții publice de învățământ superior, și se referă, inițial, la două universități – USDC și IRIM.

Doamna rector al USDC, Aurelia Hanganu și colectivul USDC, cu referință la această inițiativă, își exprimă preocuparea primordială față de siguranța și starea de bine a studenților USDC și  comunică despre faptul că USDC va manifesta maximă grijă și atenție pentru asigurarea parcursului de absolvire și tranziție a studenților instituției ce urmează să fie reorganizată. În context, se informează comunitatea studenților despre faptul că anul de studii 2019-2020 va fi încheiat în cadrul USDC, studenții fiind ulterior transferați la programele de studiu similare din cadrul USM. Absolvenții vor încheia etapa de studii cu diplome USDC și nu vor fi afectați în niciun fel de acțiunile următoare.

Apreciem în mod deosebit sentimentele de solidaritate instituțională ale studenților USDC și le mulțumim că au ales să fie parte a USDC.

Menționăm că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a expediat în adresa Guvernului un proiect de hotărâre în acest sens, care va fi propus spre avizare publică în următoarele zile.

Sursa comunicatului oficial îl puteți citi integral aici:

https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-demarat-procesul-de-rationalizare-retelei-de?fbclid=IwAR0ni5xXrSFp9wp8TuNrIJhe5vgbuAFbHvAbSPfryJ1-FW3xxfMduGBpHWc