„Universitatea va continua să promoveze învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere”

Interviu cu prorectorul Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” pentru relaţii internaţionale şi comunicare, doctor în filosofie Efim CHILARI.