Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir contribuie la conectivitatea Republicii Moldova la infrastructura din regiunea macro Dunăreană

La 11 aprilie curent, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) a găzduit sesiunea de informare privind infrastructurile de cercetare în macro-regiunea Dunării. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului [email protected], care are drept scop facilitarea identificării și conectării actorilor socio-economici ai infrastructurilor de cercetare din regiunea Dunării.

Sesiunea a avut drept scop prezentarea activităților realizate în cadrul proiectului comunității, îmbunătățirea cunoașterii în dezvoltarea și consolidarea infrastructurilor științifice, precum și sporirea impactului socio-economic al acestora.

Având în vedere procesele de integrare în Spațiul European de Cercetare, precum și necesitatea realizării responsabilităților diferitor entități prevăzute de Codul cu privire la știință și inovare în acest domeniu, subiectul dezvoltării infrastructurilor științifice, precum și conectarea la cele disponibile în spațiul dunărean a captat atenția comunității științifice din țară. În acest context, sesiunea de informare a oferit o platformă de comunicare pentru Academia de Științe a Moldovei, reprezentată de președintele acesteia, academician Ion Tighineanu, Ministerul educației, culturii și cercetării, Dna Aliona Onofrei, Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare, Dl Dmitrii Parfentiev, conducători ai institutelor de cercetare și cercetători.

Dr. Martin Felix Gajdusek, liderul proiectului, a prezentat partenerii implicați și activitățile realizate în cadrul proiectului. Proiectul a produs un set de recomandări direcționate pentru fiecare categorie de actori implicați în ciclul de viață a infrastructurilor. Totodată, coordonatorul proiectului a prezentat platforma de evaluare a infrastructurilor, rezultatele activităților de instruire, precum și proiectele pilot realizate.

Prezentarea integrală poate fi accesată la următorul link.

La solicitarea consorțiului proiectului, USDC, dl Igor Serotila,  în comun cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, dr. Igor Cojocaru, a realizat un raport privind provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii.

Raportul integral poate fi accesat la următorul link.

Raluca Ciobotaru, reprezentantul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în cadrul proiectului, a prezentat evoluția infrastructurilor de cercetare în România, precum și platforma ERRIS.

 Prezentarea integrală poate fi accesată la următorul link.

Pagina oficială [email protected]: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/resinfra-dr

Informații suplimentare privind infrastructurile de cercetare disponibile în Spațiul European de Cercetare poate fi accesat pe pagina USDC, la compartimentul internațional.

Igor Serotila,
Șef Serviciu relații internaționale USDC