Universitatea de Stat „ Dimitrie Cantemir” anunță admiterea la studii superioare de doctorat

Universitatea de Stat „ Dimitrie Cantemir” anunță admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

  • Matematică și Știința Informației
  • Științe Fizice
  • Științe Chimice și Tehnologice
  • Științe Biologice
  • Științe Geonomice
  • Științe Umaniste
  • Științe Juridice, Politice și Sociologice
  • Științe Economice și Demografice

Admiterea se va efectua în perioada 17.09.2018 – 12.10.2018 , conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” și Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. din „Cu privire
Concursul de admitere se organizează la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui interviu de  specialitate.

Candidaţii la studii superioare de doctorat depun dosarele la concurs în perioada   17.09.18  - 28.09.18   pe adresa:

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Str. Academiei, 3/2, bir. 14
Ora:  8.30 -16.30
Tel: 022 72.71.40

Taxa de studii la doctorat (în regim cu taxă)
(stabilită  prin Hotărârea CDȘI al USDC, proces – verbal nr. 3 din 13.07.2018)

  • Învățământ cu frecvență   – 10.000 lei pe an
  • Învățământ cu frecvență redusă  – 9.000 lei pe an

Notă: Pentru cetăţenii străini cuantumul taxei se  stabilește cu  coeficientul 2

Atenție! Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență beneficiază de cazare în căminul modern al Universității.