UnAȘM devine Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Administrația Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAȘM) aduce la cunoştinţă că în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 197 din 22 februarie 2018, fondatorul instituției devine Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC).

În temeiul Hotărârii menţionate, la 28 martie curent, MECC a emis Ordinul nr. 385, care prevede modificarea denumirii Universității Academiei de Științe a Moldovei în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. De asemenea, prin acest ordin s-a aprobat, în redacție nouă, şi Carta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”.