UnAŞM ne ajută la descoperirea ştiinţei prin implicare activă

La 23 septembrie 2016 s-a desfăşurat cea de a III-a ediție a evenimentului NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI, care a avut drept scop  promovarea științei în societate.

Organizatorii evenimentului sunt Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaționale, Universitatea Academiei de Științe, Rețeaua Punctelor de Contact, DAS Solution, institutele de cercetare și cele de învățământ superior cu suportul Comisiei Europene pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020

Evenimentul NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI – 2016 a reunit în scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, începând cu ora 15:00, reprezentanţi ai oamenilor de ştiinţă, cercetători, inovatori, numeroşi profesori, studenţi, elevi, părinţi, dornici să cunoască cât mai multe despre impactul realizărilor ştiinţifice asupra vieţii cotidiene.  

Programul de participare la eveniment a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a inclus  o mini-expoziție de carte științifico-didactică (note de curs, monografii, sinteze ale colaboratorilor titulari şi cumularzi, editate recent), poster şi colaj de poze din activitatea UnAŞM; prezentarea de film promoţional, distribuirea de materiale promoţionale: broşuri, pliante, fluturaşi etc.; organizarea concursurilor intelectuale adresate celor interesaţi de literatură şi filozofie, experimente demonstrative la biologie şi chimie.

Micii vizitatori, dar şi persoane în  etate, s-au arătat captivaţi de „Magia covrigilor”, şi-au autoevaluat cunoştinţele din domeniul literaturii române, au descoperit la microscop structura celulelor de legume, au urmărit experienţe impresionante în laboratorul improvizat de chimie.

Realizarea programului a fost posibilă graţie efortului comun al doamnelor Aliona Mereuţă, doctor, conferențiar universitar, decan, Facultatea Ştiinţe Exacte, Natalia Velișco, dr., lector universitar, șef catedră, Facultatea Ştiinţe Exacte,  Tamara Cristei, conferențiar universitar, Catedra Limbi şi Literaturi, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, Mariana Roşca şi Doina Ţurcan, Facultatea Ştiinţe ale Naturii, Martea Rodica, Ecaterina Durleşteanu,  precum şi a echipei de studenţi voluntari: Naconecinaia Natalia, Pruteanu Elena, Idrisova Aina, Şmigon Crina (Facultatea Ştiinţe Exacte), Băhnărel Nicolae, Pîrțu Andrei (Ecologie), Codreanu Ion (Biologie moleculară), Novac Mihail, Oleiniciuc Iurii, Petrici Tudor (Geografie), Leca Olga, Vizitiu Liliana, Câşlari Mihaela, Mutu Liliana, Podgornîi Gabriela (Litere), Perciun Ludmila, Muntean Maria, Cebanu Delia (LASM), Gutium Sofia (Filozofie).