UnAȘM contribuie la extinderea rețelei EURAXESS în Republica Moldova

La data de 14 februarie 2014, reprezentanții Universității Academiei de Științe a Moldovei au participat la ședința de lucru, organizată de Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Științe a Moldovei în cadrul proiectului MoNetAxess ,,Configurarea rețelei EURAXESS Servicii  în Republica Moldova”, având drept scop promovarea Programului European EURAXESS în țara noastră. 
EURAXESS - Researchers in Motion reprezintă o cale către cariere atractive în cercetare în Europa şi către un rezervor de talente de talie mondială din domeniul cercetării. Sprijinind mobilitatea cercetătorilor, EURAXESS ajută la stabilirea Europei ca o arie de excelenţă în domeniul cercetării ştiinţifice.
Aria Europeană a Cercetării oferă oportunităţi, nu doar pentru cercetătorii care aspiră la o avansare în carieră într-o altă ţară europeană, dar şi pentru organizaţiile ştiinţifice în căutare de talente şi experţi  internaţionali.
La eveniment au fost prezenți partenerii proiectului și Punctele Locale de Contact EURAXESS, nominalizate în cadrul instituțiilor din Republica Moldova. 
În cadrul ședinței au fost discutate subiecte ce țin de lansarea și extinderea rețelei EURAXESS, acțiuni concrete ce urmează a fi implementate de persoane responsabile, direcții prioritare de dezvoltare, precum și perspective pentru viitor. Totodată, a fost efectuat un schimb de opinii, referitor la domeniul cercetării în Republica Moldova și problematică atragerii cadrelor, inclusiv a celor străine, în sfera științei și inovării.    
De menționat, că în cadrul UnAȘM responsabili de aria respectivă sunt colaboratorii Secției Relații Internaționale și Informatizare.

Mai multă informație găsiți la: http://www.euraxess.md/ro