Turneul UnAȘM la Tenis de Masă

În cadrul Săptămânii tineretului desfășurată la UnAȘM în perioada 17-24 noiembrie curent, la 21 noiembrie, a avut loc prima ediție a Turneului la Tenis de Masă organizat în cadrul Spartachiadei cadrelor didactice, a colaboratorilor şi studenților ”Mens sana in corpore sano”.

Pe toată perioada turneului, între participanții din ambele grupe, băieți şi fete, a predominat o atmosferă aprigă de competiție pentru câștigarea titlurilor de învingători manifestându-se, totodată, o frumoasă tehnică a jocului de tenis.

Conform clasamentului, locul I între fete şi titlul de campioană a UnAŞM a fost cucerit de către Aurica Focșa, studentă la anul I specialitatea biologie moleculară, locul II i-a revenit Vladei Botnarciuc, masterandă la anul I specialitatea chimie, iar locul III l-a obținut studenta anului I specialitatea biologie moleculară Lilia Dumniuc.

La grupa de băieți, titlul de campion al UnAŞM a fost cucerit de către Alexei Bobbătrîn, student la anul II specialitatea ecologie, Gheorghe Burlaca, student la anul I specialitatea ecologie s-a clasat pe locul II și locul III l-a obținut masterandul anului I specialitatea bioeconomie și economie ecologică, Oleg Voinescu.

Toți participanții au primit Diplome de participare, iar cei șase finaliști – medalii, diplome și premii bănești din partea Administrației UnAȘM.