Training „Metode de Clusterizare"

În perioada 30 martie-5 aprilie 2018, în cadrul Universității Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizat un training cu tematica „Metode de clusterizare”, care a inclus activități teoretice, practice și individuale. Scopul acestei activități a fost de a familiariza cercetătorii și toate persoanele interesate cu abordările statistice utilizate pentru analiza și interpretarea datelor experimentale.

Formatorul trainingului, Veronica IAMANDI, a prezentat diverse metode de clusterizare, utilizând soft-uri utile precum SPSS, InfoStat, XLstat, Statistica etc., care pot facilita cercetarea și reprezentarea datelor biologice. În baza informațiilor statistice prezentate, cercetătorii participanți la instruire au realizat clustere ierarhice, pentru o nouă descriere a datelor proprii.

La training au participat rectorul UnAȘM, acad. Maria DUCA și prorector dr., conf. univ. Angela PORT, precum și cadre didactice din cadrul Departamentul Științe Biologice și Geonomice, cercetători ai Centrul de Genetică Funcţională și studenți UnAȘM.