Titluri științifice confirmate de ANACEC

Prin  Decizia Consiliului de conducere nr. 5 din 06 decembrie 2019, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a confirmat titlurile științifice primilor absolvenți ai studiilor superioare de doctorat, ciclul III, din cadrul USDC:

  • BUDANAEV Ivan, Școala doctorală matematică și știința informaticii, specialitatea: 111.03. Logica matematică, algebra și teoria numerelor,  a obținut titlul de doctor în științe matematice, cu atribuirea calificativului ”Excelent”;
  • LUCA Aliona, Școala doctorală științe umaniste, specialitatea: 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (limba română), a obținut titlul de doctor în filologie, cu atribuirea calificativului „Bine”.

VĂ FELICITĂM CU ACEASTĂ OCAZIE ȘI VĂ DORIM ȘI ÎN CONTINUARE NOI ȘI FRUMOASE REALIZĂRI !