Teze de doctor susținute cu succes la USDC

Anul 2019 la studii superioare de doctorat s-a încheiat cu susțineri în lanț a tezelor de doctorat  în cadrul consorțiilor academice universitare.

În perioada 20-23 decembrie, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” au fost susținute trei teze de doctor: 

Croitori Dorina, Școala doctorală științe fizice, conducător de doctorat dr. hab. Țurcan Vladimir, prin Decizia Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din 23 decembrie 2019, în urma susținerii tezei cu titlul Corelațiile structurale, magnetice și electronice în supraconductor neconvenționali FeTe1-x Se(S)x și RbFe2Se(S)2,  specialitatea: 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, a fost conferit titlul de doctor în științe fizice, cu calificativul „Excelent”.

Dascalescu Anatoli, Școala doctorală matematică și știința informației, conducător de doctorat dr. hab. Cozma Dumitru, prin Decizia Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din 20 decembrie 2019, în urma susținerii tezei cu titlu Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariante, specialitatea: 111.02. Ecuații diferențiale, a fost conferit titlul de doctor în științe matematice, cu calificativul „Foarte bine”.

Beșliu Iurie, Școala doctorală științe economice și demografice, conducător de doctorat dr. Tcaci Carolina, prin Decizia Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din 20 decembrie 2019, în urma susținerii tezei cu titlul Gestiunea valorii-instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză, specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate, a fost conferit titlul de doctor în științe economie, cu calificativul „Foarte bine”.

FELICITĂM TINERII CERCETĂTORI

CU OCAZIA REZULTATELOR OBȚINUTE,

 LE DORIM ȘI ÎN CONTINUARE NOI ȘI FRUMOASE REALIZĂRI !