Anunț! Susținerea tezei de doctorat de către doctoranda Luca Aliona, 23 iulie 2019

Școala doctorală științe umaniste

Se anunță susținerea tezei de doctorat cu titlul: „Terminologizarea, determinologizarea și reterminologizarea în limba română (în baza lexicului sportiv), elaborate de către doctoranda Luca Aliona, la programul de doctorat: 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie în limbaje specializate; traductologie, domeniul științific: 6.Științe umaniste, Școala doctorală științe umaniste.

Conducător de doctorat, doctor în filologie, conferențiar universitar Ana VULPE

Data susținerii: 23 iulie 2019, ora 10.00

Localul: Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”, Sala Senatului, str. Academiei, 3/2

Comisia de doctorat:

 • Aurelia Hanganu,  dr. hab, în filologie, prof. univ.                         –          președinte
 • Elena Constantinovici, dr. hab. în filologie, prof. univ.                  –          referent
  (Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu”)
 • Ion Manole, dr. hab. în în filologie, prof. univ.                               –          referent
  Universitatea Liberă Internațională din Moldova)
 • Marin Butuc, dr. în filologie, conf. cerc.                                        –         referent
  (Academia Militară „Alexandru cel Bun”)
 • Ana Vulpe, dr. în filologie, conf. univ.                                           –          membru
  (conducător de doctorat)

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică Centrală ,,Andrei Lupan” (Institut) și pe pagina web a ANACEC (http://.anacip.md)