Susținerea publică a tezei de doctorat "Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile"

Susținerea public a tezei de doctorat cu titlul Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile

Şcoala doctorală științe juridice, politice și sociologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile elaborate de studenta – doctorandă  Tatar Olga, program de doctorat: 553.01. Drept civil,  domeniul științific: 5. Științe sociale și economice.

Conducător de doctorat dr. hab.,conf. univ. Mihalache Iurie

Data: 26 iunie 2020, ora 14.00

Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir, Sala polivalentă, str. Hîncești, 55/4

Comisia de doctorat:

Cojocaru Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar – președinte

Frunză Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar - referent

Cristeva Natalia, doctor în drept, conferențiar  universitar – referent

Ignatiev Vasile, doctor în drept, conferențiar universitar – referent

Mihalache Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar  universitar– membru

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Știinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Școlii doctorale științe juridice, politice și sociologice:  [email protected]