Susţinerea tezei de doctor habilitat în științe biologice

ȘEDINȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT DH 162.02-03  DIN 18 OCTOMBRIE 2019

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe biologice

Candidat: SACARĂ Victoria

Conducători ştiinţifici:

DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician

GROPPA St., doctor habilitat în științe medicale, academician

Consiliul ştiinţific specializat: DH 162.02-03

Tema tezei: „Particularităţile molecular-genetice ale patologiilor neuromusculare frecvent întâlnite în Republica Moldova”

Specialitatea: 162.02 Genetica omului şi animalelor

Data: 18 octombrie 2019

Ora: 14.00

Local:  Sala Polivalentă a Campusului Academic (Șoseaua Hâncești, 55/4), intrare din fața Universității USDC, str. Academiei 3/2, Chișinău, MD 2028, Republica Moldova, Tel: (0373) 22 73-80-16

Teza de doctor habilitat și autoreferatul pot fi consultate  la biblioteca Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” și pe pagina web a ANACEC   (www.cnaa.md). 

 

[Completat în baza Regulamentului  de funcționare a CȘS și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice din 10.10.2018,  cu modificările ulterioare]