Susținerea publică a tezei de doctorat "Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtone"

Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtone elaborate de studentul – doctorand  Carauș Vladimir, program de doctorat: 167.01 Biotehnologie, bionanotehnologie,  domeniul științific: 1. Științe ale naturii.
Conducător de doctorat acad., dr. hab. în biologie, prof. univ. Valeriu RUDIC

Data: 17 iunie 2020, ora 14.00

Localul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir, Sala polivalentă, str. Hîncești, 55/4

Comisia de doctorat:

Duca Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician – președinte (USDC)
Gudumac Valentin, doctor habilitat în medicină , profesor universitar, USMF ”N.Testemițanu”- referent
Sturza Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM – referent
Cepoi Liliana, doctor în biologie, conferențiar cercetător – referent (ȘDȘB)
Rudic Valeriu, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician – membru
Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md
Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Școlii doctorale Științe biologice: [email protected]