Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la limba română din Republica Moldova”

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: TEORIA VARIABILITAȚII ȘI APLICABILITATEA EI LA LIMBA ROMANA DIN REPUBLICA MOLDOVA, elaborată de către studenta-doctorandă BOTNARI Liliana, program de doctorat: 621. 04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (limba română).

Conducător de doctorat:  dr. hab., prof. univ. Vasile Bahnaru

 

Data susținerii:  22 octombrie 2020
Ora: 11.00
Localul: Sala Senatului, Blocul A al campusului studențesc, str. Academiei, 3/2

 

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

HANGANU Aurelia, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, președinte

CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, referent

MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, referent

ZGARDAN Aliona, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagăgică de  Stat „Ion Creangă”, referent

BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, membru  

 

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC  (www.usdc.md)

 

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză