Studenții filologi în dialoguri academice cu semenii

În perioada 20-22 octombrie, cinci studente ale Facultății Științe Socioumanistice, ghidate de doamna dr. Tatiana Potîng, au participat la a III-a ediție a Seminarului Mihai Eminescu, organizat de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.

Studentele de la UnAȘM au concurat cu colegii lor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Națională „Iu. Fedkovici” din Cernăuți.

Seminarul a început cu lecturile publice ale poeților botoșăneni Nicolae Corlat, Vasile Iftime, Dumitru Necșanu, George Luca, Ovidiu Petcu și Cristian Pohrib, în cadrul cărora studenții au discutat cu poeții despre poezie. Seara s-a încheiat cu un foc de tabără, unde participanții au dialogat între ei, s-au cunoscut mai bine și au legat prietenii.

Sesiunea din 21 octombrie, a fost divizată în două secțiuni. Prima parte a zilei a fost rezervată reinterpretărilor textului maiorescian „În contra direcției de astăzi în cultura română”, în care profesorii universitari invitați: Mircea A. Diaconu, Daniela Petroșel (Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava), Tatiana Potîng (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei), Antonio Patraș (Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași), Anatol Moraru (Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți), Vasile Bîcu (Universitatea Națională ”Iu. Fedkovici” din Cernăuți) au prezentat comunicări despre actualitatea operei lui Maiorescu.

În a doua parte a zilei studenții au analizat poezia eminesciană „Egipetul” din diverse perspective.

Seminarul a oferit studentelor o experiență valoroasă și oportunitatea de a stabili relații noi.