Studenții UnAȘM au realizat aplicațiile de teren la geografie și ecologie în munții Carpați

În conformitate cu Planul de studii și cu aportul proiectului de sponsorizare „Științele vieții în dialogul generațiilor” in memoriam Mircea CIUHRII, 18 studenți ai anului II de la programele de licență Geografie și Ecologie ale UnAȘM, sub conducerea a 2 profesori în perioada 9-16 iunie 2017 au efectuat a doua parte a practicii de specialitate în Munții Carpați din România.

Deja al treilea an aplicațiile de teren se desfășoară la Stațiunea montană de cercetare și practică studențească "Ion Gugiuman", Rarău ­ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, urmărind scopul aprofundării pe teren a cunoştinţelor de specialitate acumulate la cursuri, seminare şi lucrări practice.

Staţiunea este situată la altitudinea de 1572 m în Masivul Rarău din nordul Carpaţilor Orientali, într-un cadru natural de excepţie, având în apropiere numeroase obiective de interes ştiinţific cum ar fi: Pietrele Doamnei şi vârful Rarău, Peştera Liliecilor, Piatra Şoimului, Piatra Zimbrului, Pochii Rarăului etc. Toate aceste locuri au fost vizitate de studenții noștri cu ghidarea profesorilor de specialitate de la UnAȘM și din România.

La această staţiune s-a pus accentul pe observaţii meteorologice, geologice, geomorfologice, biogeografice, de protecție a mediului, de geografie umană, turism montan etc.

În teren s-a studiat fiecare componentă naturală în parte, precum și interacţiunea dintre componentele naturale şi diferite sectoare ale economiei naţionale, inclusiv starea lor ecologică. În timpul aplicaţiilor în teren studenţii au vizitat şi unele obiective istorice, geografice sau didactico-ştiinţifice (institute de cercetări, grădini botanice, parcuri dendrologice, muzee de istorie, etnografie), precum şi obiective economice.

Diversitatea deosebită a substratului geologic se reflectă în relief (în special cel petrografic), bogăţia floristică şi faunistică este marcată de existenţa a numeroase specii rare şi endemice ocrotite în cadrul unor rezervaţii ştiinţifice (Codrul Secular Slătioara, Fâneţele montane de pe plaiul Todirescu) şi climatul boreal montan constituie un sistem geografic de referinţă ce poate fi valorificat în activităţile de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească.

 

Şef catedră Ecologie și Științe ale Mediului,

Dr., conf. univ. Ilie BOIAN