Stagiu de practică în DUBNA

UnAŞM anunţă concursul pentru realizarea stagiilor de practică la Institutul Comun pentru Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă.
Mobilitatea va fi realizată în perioada 01.06.2017-31.08.2017 şi are ca scop realizarea cercetărilor pentru elaborarea tezei de licenţă, de masterat sau de doctorat, stagiere cât şi deprinderea noilor metode moderne de cercetare.
La concurs pot participa studenți, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul UnAŞM şi AŞM, care realizeze investigaţii ştiinţifice în domeniile: fizica stării condensate, fizica aplicată, metode fizice aplicate în medicină, biofizica, radiochimia, radiobiologia etc.
Cheltuielile de deplasare sunt acoperite integral.

Dosarul de concurs se va depune la Secţia Internaţionalizare şi Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM) până la data de 10.05.2017 şi va include:

  1. Cererea argumentată de participare la concurs;
  2. Planul cercetărilor ce vor fi realizate;
  3. Acordul decanului Facultăţii (masteranzi, doctoranzi) sau a conducătorului Instituţiei din care este angajatul de bază (cercetători) asupra intenţiei de participare;
  4. Curriculum vitae (Europass).

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta:
Tel. (+373) 22 28 61 07, 
E-mail: [email protected]