Stagiu de practică Erasmus+ la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România.

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță concurs pentru un stagiu de practică Erasmus+ cu durata de 2 luni, oferit de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România.
La concurs pot participa studenții înmatriculați la ciclul licență și masterat.
 
Dosarul participanților trebuie să conțină:
  • CV (Europass);
  • Adeverință academică;
  • Scrisoare de motivare;
  • Declarație pe propria răspundere care confirmă participarea/neparticiparea anterioară în cadrul unor mobilități Erasmus+;
  • Plan de activitate.
 
Dosarul complet poate fi transmis la adresa electronică: [email protected]
 
IMPORTANT: în cadrul stagiului de practică va fi realizat un studiu al calității apelor de suprafață.
DEADLINE: 29 mai, orele 11:00.