Societatea Europeană de Cercetare în Ameliorarea Plantelor (EUCARPIA) s-a întrunit la Chișinău

Peste 150 de savanți cu renume din 20 țări: Spania, Ungaria, Elveția, Austria, Turcia, Polonia, Germania, România, Rusia, Ucraina, Belarus, Bulgaria, Canada, India, Italia, Slovacia, Estonia, Serbia, Republica Moldova etc., s-au reunit, la 21 mai 2018, la Academia de Științe a Moldovei, în cadrul Congresului științific internațional Culturi oleaginoase și proteice (International Congress On Oil and Protein Crops), organizat de Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei și un șir de instituții de cercetare (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” etc.) sub egida Societății Ştiinţifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova și a Societății Europene de Cercetare în Ameliorarea Plantelor (EUCARPIA)
Potrivit organizatorilor, Congresul reprezentă o platformă de comunicare între oamenii de știință, amelioratori și producători care și-au propus să prezinte cele mai noi rezultate ale cercetării în domeniul plantelor oleaginoase și proteice, să analizeze situația existentă și perspectivele în ameliorarea convențională și cea asistată de markeri moleculari, metodele și instrumentele moleculare, biotehnologiile agricole moderne, pentru a înțelege mai bine rolul fiecăruia în gestionarea și conservarea resurselor genetice.
La evenimentul de deschidere a lucrărilor Congresului a participat președintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, acad. Vladimir Hotineanu, Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, dr., inginer Andrei Chiciuc, conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, reprezentată de prim-vicepreședintele AȘM acad. Ion Tighineanu, reprezentantul comitetului executiv al asociației EUCARPIA, prof. Beat Boller, ambasadori, reprezentanți ai comunității științifice, directori de institute de cercetare de profil, etc.
Președintele comitetului organizatoric acad. Maria Duca, a salutat participanții la for, menționând că această reuniune oferă un mediu excelent pentru schimbul de experiență și cunoștințe cu colegii din diferite țări, crearea de noi parteneriate și discutarea unor oportunități de colaborare în cadrul unor proiecte din programele de cercetare ale UE. Doamna academician și-a exprimat gratitudinea comitetului executiv a Asociației EUCARPIA, în special prof. Richard Visser, președinte și prof. Beat Boller, fostul președinte al asociației, prezent la eveniment, precum și președintelui secțiunii Culturi Oleaginoase și proteice, prof. Bulent Uzun, pentru decizia de a organiza acest eveniment în Republica Moldova.
Cu prilejul deschiderii Congresului, președintele Comisiei parlamentare, cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, acad. Vladimir Hotineanu a adresat un mesaj de salut participanților în numele Parlamentului RM.
În mesajul său de salut acad. Ion Tighineanu. a felicitat participanții cu ocazia deschiderii, Congresului la Chișinău,  subliniind că acesta este important nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru regiunea Mării Negre și spaţiul european în ansamblu.
Președintele Agenției Naționale deAsigurare a Calității în Educație și Cercetare, dr. inginer Andrei Chiciuc, și-a exprimat onoarea de a participa la acest forum științific important în RM, la care este prezent un număr impunător de state și instituții de cercetare. Demnitarul guvernamental a exprimat speranța că forumul va răspunde la provocările cu care se confruntă societatea contemporană, specificând că acest congres demonstrează că cercetările științifice din RM sunt relevante pe plan internațional.
În finalul ședinței plenare, reprezentantul comitetului executiv al asociației EUCARPIA, prof. Beat Boller, a prezentat o comunicare în care a trecut în revistă parcursul și rezultatele Asociației, apreciind totodată interesul manifestat în creșterea plantelor oleaginoase și proteice.
În context, academicianul Maria Duca a reiterat asupra exclusivității evenimentului, inclusiv prin faptul că este organizat în anul jubileului al 50-lea de la fondarea Societății Ştiinţifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, pe care este onorată s-o conducă în ultimii 8 ani, trecând în revistă câteva file din istoria societății.
La eveniment au fost prezentate lucrări ale cercetătorilor din 45 de institute, 30 de universități și 10 companii private, fiind abordate subiecte ce țin de soluționarea provocărilor actuale: adaptarea culturilor la schimbările climatice, creșterea și stabilitatea producției, reducerea riscurilor și creșterea siguranței alimentare și multe alte teme conexe.
Congresul și-a ținut lucrările timp de trei zile și a conținut, în afară de sesiunile plenare de comunicări științifice și dezbateri, o sesiune de postere și vizite de teren la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” și la Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.

Congresul reprezintă una dintre convocările periodice ale cercetătorilor din domeniul culturilor oleaginoase și proteice organizate de EUCARPIA în diverse țări europene, iar Republica Moldova a fost gazda acestui eveniment în premieră.