Sincere condoleanțe

Administratia şi întregul colectiv al Universităţii de Stat “Dimitrie Cantemir” transmit sincere condoleanţe doamnei Natalia VELIŞCO, conf. univ. dr., şefa Departamentului Chimie, Matematică și Informatică, în legâtură cu trecerea în nefiinţă a tatălui său - domnul Sergiu. În aceste clipe de grea suferinţă pentru îndurerata colegă, ne exprimăm profunda compasiune şi o asigurăm de întreaga noastră susţinere. Fie ca bunul Dumnezeu să-l odihnească pe răposatul Sergiu în pace şi să-i aline sufletul în lumea celor drepţi!