Simpozionul Internațional de Agricultură şi inginerie alimentară

O delegaţie a Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”, în componenţa acad. Maria Duca, rector, dr. Port Angela, prorector activ. didact. și  dr. Steliana Clapco, cercet. șt. coord. în Centrul universitar de Genetică Funcțională, a participat în perioada 18-19 octombrie, 2018 la lucrările celei de-a 61-a ediție a Simpozionului Internațional de Agricultură şi inginerie alimentară, organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, România.

Evenimentul a reunit savanți din Germania, Italia, Suedia, Ungaria, Ucraina, România, Republica Moldova  etc. ce au prezentat cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovaţiei în diverse discipline ale ştiinţelor vieţii, în cadru a patru secțiuni:

  1. Apă şi sol
  2. Tehnologii agricole
  3. Ştiinţe economice şi umaniste
  4. Inginerie alimentară

Echipa USDC a venit la simpozion cu 3 lucrări în domeniul geneticii și fiziologiei plantelor, axate pe studiul influenței unor factori biotici și abiotici asupra florii-soarelui, precum și evaluarea diversității genetice a populațiilor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.

Conducătorul delegației dna acad., prof. Duca Maria a prezentat, la secțiunea Tehnologii agricole, un raport științific amplu privind Aspectele mecanismului de rezistență a florii - soarelui  (Helianthus annuus L.)  la  lupoaie (Orobanche  cumana Wallr.). Raportul a prezentat interes deosebit pentru cercetătorii în domeniu, trezind un șir de discuții privind problemele ce țin de cultivarea florii-soarelui, nerespectarea rotației culturilor în asolament, afectarea indicilor de productivitate a plantei de către boli și patogeni, precum și soluțiile propuse.