Sesiunea informativă “Activitatea Societății pentru protecția păsărilor și a naturii”

Joi, 22 februarie 2018, în sala 22 a UnAȘM, a avut loc ședința ordinară comună a cercurilor științifice a studenților și masteranților din cadrul Facultății Științe ale Naturii Ecoglobus și BIOS cu Sesiunea informativă “Activitatea Societății pentru protecția păsărilor și a naturii”. Această sesiune informativă a fost moderată de dl Vitalie Ajder, președintele Societății pentru protecția păsărilor și a naturii, fiind susținută de reprezentanții Societății menționate.
În discursurile sale, reprezentanții oaspeții ședinței au menționat că Societatea pentru protecția păsărilor și a naturii a fost înființată în martie 2016 de către ornitologi profesioniști și amatori din Republica Moldova și România și are drept obiectiv să studieze și să protejeze speciile de păsări sălbatice și habitatele lor din Republica Moldova.
Astfel, activitățile principale ale Societății în teritoriul Republicii Moldova sunt coordonate cu cele mai extinse programe de monitorizare a păsărilor din spațiul Europei, printre care pot fi numite: Recensământul Internațional al Păsărilor de Apă; Monitorizarea Păsărilor Comune din Republica Moldova; Monitorizarea Păsărilor Răpitoare pe timp de iarnă; Recensământul cuiburilor de cocostârc și altele.
Un accent deosebit în discursurile susținute s-a pus pe necesitatea protecției speciilor de păsări rare supuse riscului dispariției. Informația utilă și foarte interesantă pusă la dispoziția studenților de către reprezentanții Societății este sinteza unor studii de specialitate, acumulate de autori pe parcursul activităţii profesioniste de mulți ani. Actualmente, este recunoscut faptul că diversitatea biologică reprezintă o bogăție naturală care stă la baza funcționării ecosistemelor, a asigurării serviciilor ecosistemice esențiale pentru bunăstarea umană şi contribuie la dezvoltarea economică a societății.
În acest context, problema conservării diversităţii biologice, fiind considerată una extrem de importantă pentru societatea contemporană, depăşeşte limitele intereselor ştiinţifice obişnuite şi se plasează în câmpul obiectivelor strategice, urgente şi prioritare ale activităţilor practice pentru toate statele lumii şi instituţiile internaţionale.

Astfel, unul dintre obiectivele strategice de ocrotire şi conservare a biodiversităţii, considerat şi ca instrument indispensabil în realizarea scopurilor de atenuare a presiunii antropice asupra lumii vii, atât la nivel global, cât şi la nivel regional şi naţional.
La discuții pe marginea rapoartelor au participat activ mai mulți participanți ai ședinței - studenți, masteranzi și doctoranzi.

Daniela Elenciuc, dr. conf. univ.,
Decanul Facultății Științe ale Naturii

Ilie Boian, dr. conf. univ.,
Şeful departamentului Științe biologice și geonomice