Seminarul informativ "Proprietatea intelectuală - instrument de valorificare a rezultatelor cercetării. Rolul informației de brevet în societatea modernă"

La 16 martie curent și-a desfășurat lucrările Seminarul informativ Proprietatea intelectuală - instrument de valorificare a rezultatelor cercetării. Rolul informației de brevet în societatea modernă organizat de UnAȘM în comun cu Agenția de Statpentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. La eveniment au participat peste 90 de doctoranzi din cadrul școlilor doctorale UnAȘM.
Dl Andrei Moisei, specialist coordonator, Secțiea instruire AGEPI, a informat participanții referitor la proprietatea intelectuală ca instrument de valorificare a rezultatelor cercetării. Pe  parcursul prezentării au fost abordate așa subiecte, cum ar fi: protecția invențiilor, dreptul de autor și drepturile conexe, servicii în domeniul proprietății intelectuale, serviciile oferite de Academia Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (Geneva, Elveția), precum și informația privind Bazele de date AGEPI, care pot fi utilizate de către  doctoranzi  accesând pagina web:  www.agepi.gov.md.
Cum se brevetează o invenție în Republica Moldova  doctoranzii au aflat din informația prezentată de către dl Tudor Jovmir, specialist coordonator în cadrul Secției brevete AGEPI. Participanții au luat cunoștință despre protejarea  invențiilor prin mai multe titluri de brevete, condițiile de acordare a brevetelor și Nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale.
Invitat special al Seminarul a fost dl dr. Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. Domnia sa a prezentat  Poarta de acces către resurse informaționale pentru doctoranzi. Instrumentul Bibliometric Național,  elaborat de IDSI, este cea mai mare bibliotecă cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2017.   Acest sistem este adresat doctoranzilor pentru activitatea de cercetare, familiarizarea cu tendințe recente în diferite domenii și asigură accesul la publicațiile în reviste științifice naționale. Utilizarea materialelor Bibliotecii electronice  prezentate se va putea face accesând pagina web: www.idsi.md.
Participanții la Seminar au beneficiat de un set de materiale promoționale din domeniile prezentate și de certificate de participare.

Șef Secție cercetare, doctorat și managementul calității