Seminar pentru cadrele didactice – Mobilitatea academică în cadrul programelor Erasmus +

Marți, 20 noiembrie, a fost organizat un seminar dedicat cadrelor didactice și tinerilor cercetători cu genericul Mobilitatea acedemică în cadrul programelor Erasmus +, moderator Elenciuc Daniela, decan facultatea Științe ale naturii. În cadrul seminarului cadrele didactice s-au informat despre oportunitățile oferite de programul Erasmus+. Acest program oferă cadrelor didactice și personalului nedidactic din instituțiile de învățământ superior posibilități de predare și oportunități de formare profesională prin intermediul activităților de mobilitate. Personalul universitar poate beneficia de activități de mobilitate prin intermediul a trei acțiuni: Mobilitate de Credite (între 5 zile și 2 luni), Programe Comune de Master și Jean Monnet. Pentru stagiile de predare, dar și pentru mobilitățile de formare, personalul este selectat de instituția de origine. Pentru ca mobilitatea să poată avea loc, între cele două instituții de învățământ superior implicate (instituția de trimitere și instituția gazdă) trebuie să existe un acord interinstituțional. Documentul trebuie semnat înainte de începerea perioadei de mobilitate. Activitățile personalului care efectuează o misiune de predare trebuie să fie integrate în programul de studii al instituției gazdă.

Profesorii s-au arătat interesați, în mod special, de mobilitatea în cadrul acțiunii Jean Monnet. S-a discutat modul de aplicare, componentele dosarului, tipurile de activități finanțate. Participanții la seminar au propus invitarea la USDC a reprezentaților Oficiului Erasmus+ Moldova cu exemple de bune practici și prezentări cu mai multă informație ce ține de oportunitățile de mobilitate a cadrelor didactice.