Seminar internațional, dedicat parteneriatelor în Erasmus+

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a organizat la data de 8 noiembrie primul eveniment internațional, dedicat promovării parteneriatelor în Programul Erasmus+, cu participarea misiunilor diplomatice ale țărilor de program Erasmus+, Agențiilor Naționale și Oficiilor Naționale Erasmus+, reprezentanților instituțiilor de învățământ superior europene și coordonatorilor de Proiecte Erasmus+ din Republica Moldova, la care au participat peste 250 de profesori universitari din 25 de instituții de învățământ superior, acesta fiind parte a Campaniei de informare anuale privind oportunitățile Programului UE Erasmus+. La eveniment, din partea USDC, au participat decanul facultății Științe ale Naturii conf. univ. dr. Elenciuc Daniela, conf. univ. dr. Ciobanu Rodica și dr. Domenco Rodion.
În debutul evenimentului, a fost organizată Expoziția Proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior și Jean Monnet, Republica Moldova având un total de 22 de astfel de proiecte selectate în perioada 2015-2018. Aceste proiecte vin să modernizeze sistemul de învățământ, metodele de predare și învățare, programele de studii și să integreze Republica Moldova în Spațiul European al Învățământului Superior.
Reprezentanții ambasadelor Franței, Marii Britanii, Suediei și Turciei au prezentat sistemele de învățământ naționale și oportunitățile de colaborare cu Republica Moldova în Erasmus+. În cadrul sesiunilor de networking, participanții au avut posibilitatea să interacționeze cu reprezentanții ambasadelor Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, României, Turciei, Marii Britanii, Suediei, Alianței Franceze, Institutului Regal de Tehnologie din Suedia, Universității Politehnice București, România, Academiei din Grenoble, Franța, Oficiului Național Erasmus+ Kârgâzstan, Oficiului Național Erasmus+ în Serbia, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Un caz special, prezentat în cadrul seminarului, a fost cel al Serbiei care începând din 2019 va avea statut de Țară de Program Erasmus+, până în prezent aceasta fiind Țară Parteneră, asemenea Republicii Moldova. Tatjana Stankovic din cadrul Oficiului Național Erasmus+ în Serbia a ținut două sesiuni de workshop privind scrierea proiectelor Erasmus+ (Capacity Building in Higher Education & International Credit Mobility), această experiență fiind aplicată și pentru Instituțiile de Învățământ Superior din Serbia.
Campania anuală de informare, organizată de către Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, are scopul de a prezenta oportunitățile Programului Erasmus+ în rândul studenților și staff-ului universitar din Republica Moldova, precum și de a promova internaționalizarea studiilor, mobilitatea și schimburile de experiență pentru studenți și cadre didactice.

http://www.erasmusplus.md/ro/news/