Seminar instructiv pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul I la studii de doctorat

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” invită studenții – doctoranzii, înmatriculați în anul I de studii la seminarul instructiv care va avea loc pe 02 noiembrie 2018, ora 14.00, Sala Polivalentă  (blocul căminului studențesc)

Ordinea de zi:

  1. Cuvânt de salut (acad. Maria Duca, rector)
  2. Desfășurarea programului de studii superioare de doctorat în cadrul consorțiilor academice-universitare al USDC (Claudia Oltu, șef Secție)
  3. Utilizarea bazei de date științifice din Moldova prin  Instrumentul Bibliografic Național (dr. Igor Cojocaru, director IDSI)
  4. Proprietatea Intelectuală - instrument de valorificare a rezultatelor cercetării. Rolul informației de brevet în societatea modernă (AGEPI)