Ședința Atelierului academic ”Metodologia elaborării unui proiect în domeniul etnolingvistic”

Pe data de 28 septembrie 2017, în Sala Polivalentă a UnAȘM, a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Metodologia elaborării unui proiect în domeniul etnolingvistic. La eveniment a participat Ioan SCHEAU, dr., conf. univ., Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Masteranzii au fost familiarizați cu conceptele fundamentale specifice domeniului, metodologia de elaborare și implementare a proiectelor în domeniul etnolingvistic.

La eveniment au fost prezenţi masteranzi și colaboratori ai Departamentului Științe Socioumanistice.

Spînu Stela, dr., conf. univ.