Ședința Atelierului academic cu genericul ”Dinamica limbii romane actuale”

Pe data de 24 octombrie 2017, în sala 4, a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Dinamica limbii romane actuale. La eveniment a participat Iulia MĂRGĂRIT, dr., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al Academiei Române.
Studenții au făcut o prezentare a graiurilor româneşti din punctul de vedere fonetic, morfologic și lexical, prin raportarea acestora la limba literară. Dna dr. Iulia Mărgărit a acordat o atenţie deosebită tendinţelor fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și statutului acestora în cadrul dacoromânei.
La eveniment au fost prezenţi studenți și masteranzi, colaboratori ai Departamentului Științe socioumanistice. Şedinţa a fost prezidată de Gore Marcela, studenta anului III, specialitatea limba și literatura română și limba engleză.

Spînu Stela, dr., conf. univ.