Săptămâna tineretului la UnAȘM

La 24 noiembrie 2017, în sala Polivalentă a Căminului UnAȘM a avut loc întrevederea studenților cu rectorul UnAŞM, doamna academician Maria DUCA. La festivitate, dedicată încheierii Săptămânii tineretului desfășurată la UnAȘM în perioada 17-24 noiembrie, alături de studenți au fost prezenți prorectorii, decanii, șefii departamentelor şi a subdiviziunilor instituției.

În cuvântul său de salut dna academician. Maria DUCA, a felicitat călduros auditoriul cu sărbătoarea tineretului studios urându-le mult succes și rezultate frumoase. Totodată, rectorul universității a subliniat rolul important al studenților în renovarea societății constatând că UnAŞM asigură toate condițiile pentru înzestrarea tinerilor cu cele mai bune cunoștințe, capacități şi deprinderi practice solicitate pe piața muncii. Doamna rector a mai încurajat studenții spre dezvoltarea capacităților individuale de cercetare în contextul faptului, ca transformările sociale şi politice produse în Republica Moldova în ultimii ani, cursul european al tarii noastre, au oferit tinerilor noi oportunități şi şanse de afirmare.

De asemenea, cu un mesaj de felicitare adresat studenților au venit și prorectorul UnAȘM dr. Efim CHILARI, președintele Senatului Studențesc al UnAŞM Daniel PODGORNÎI și masteranda anului II specialitatea chimie, Aina IDRISOVA - membru a delegaţiei Republicii Moldova la Festivalul Mondial al Tineretului şi Studenţilor, ediția a XIX-ea, desfășurat în perioada 14 – 22 octombrie 2017 în orașul Sochi (Federaţia Rusă). Cea din urmă, a venit cu un mesaj din partea delegațiilor acestui For International al studenților și a prezentat impresiile sale de la Festival sub formă de slaiduri.

În cadrul evenimentului a avut loc şi Ceremonia festivă de înmânare a diplomelor de mențiune şi premiilor bănești din partea Rectoratului celor mai buni studenți pentru rezultate academice excelente, precum şi menționarea învingătorilor competițiilor unor probe sportive organizate conform programului Spartachiadei „Mens sana in corpore sano” demarată în premieră la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.

Astfel, au fost premiați studenții ciclului I: Iuliana Beșleagă, Mihai Novac și Victor Vacarciuc şi ciclului II: Natalia Naconecinaia, Mariana Roșca și Vasile Vicol.

De asemenea, au beneficiat cu abonamente gratuite la Sala de forță studenții care sau implicat activ în promovarea imaginii universității, aceștia fiind: Mariana Roșca, Andrei Pîrțu, Ion Rotari de la Facultatea Științe ale Naturii. Nicolae Grosu, Ionel Cabac, Ana Nastasiu de la Facultatea Științe Exacte și Liliana Vizitiu, Rodica Chistol, Tatiana Sarmaniuc, Doina Roșca de la Facultatea Științe Socioumanistice.

Câștigătorii turneelor UnAȘM la tenis de masă și la jocul de dame, la fel s-a învrednicit cu diplome, premii bănești şi medalii. Conform clasamentului, locul I între fete şi titlul de campioană a UnAŞM a fost cucerit de către Aurica Focșa, studentă la anul I specialitatea biologie moleculară, locul II i-a revenit Vladei Botnarciuc, masterandă la anul I specialitatea chimie, iar locul III l-a obținut studenta anului I specialitatea biologie moleculară Lilia Dumniuc.

La grupa de băieți, titlul de campion al UnAŞM a fost cucerit de către Alexei Bobbătrîn, student la anul II specialitatea ecologie, Gheorghe Burlaca, student la anul I specialitatea ecologie s-a clasat pe locul II și locul III l-a obținut masterandul anului I specialitatea bioeconomie și economie ecologică, Oleg Voinescu.

La turneul Jocului de dame primul loc şi titlul de campion al UnAŞM a fost cucerit de către Goncear Adrian, student la anul II specialitatea ecologie, locul doi ia revenit lui Filimon Valeriu, student la anul III specialitatea geografie, iar locul trei, cu o diferenţă de doar 0,5 puncte, l-a obținut studenta anului III specialitatea informatică, domnişoara Nastasiu Ana.

Ceremonia festivă consacrată Săptămânii tineretului s-a încheiat prin onorarea imnului studenților „Gaudeamus” şi un coffee break, oferit pentru studenți de către Administraţia UnAŞM.