Rezultatele concursului de admitere la studii superioare de doctorat

Consiliul științific a aprobat Lista candidaților admiși la studii superioare de doctorat

Ordinul de înmatriculare se emite după semnarea contractelor de studii și achitarea taxei de către candidații la studii în regim cu taxă.