Provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii de cercetare

La 11 aprilie curent, în cadrul sesiunii de informare a proiectului [email protected], care are drept scop facilitarea identificării și conectării actorilor socio-economici ai infrastructurilor de cercetare din regiunea Dunării a fost prezentat raportul privind provocările actuale ale Republicii Moldova în domeniul dezvoltării și consolidării infrastructurii.

Raportul a fost realizat la solicitarea consorțiului proiectului de către Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, dl Igor Serotila, în comun cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, dr. Igor Cojocaru.

Raportul relevă situația curentă a sistemului național de cercetare și inovare, caracteristicile benefice ale acestuia, dar și constrângerile și carențele existente. În cadrul raportului sunt prezentate principalele instrumente legislative și de politici care guvernează segmentul infrastructurii științifice.

Autorii relevă că în perioada 2007-2014, investițiile în infrastructura de cercetare au constituit 2 milioane de euro, oferite organizațiilor în diverse apeluri naționale și internaționale.

Totodată, sunt prezente câteva practici naționale care au influențat pozitiv dezvoltarea și consolidarea infrastructurilor științifice.

În lumina pregătirii documentelor strategice ale domeniilor cercetării și inovării, autorii consideră oportun stabilirea infrastructurii de cercetare drept prioritate, precum și sprijinirea în continuare a practicilor care contribuie la evoluția acestui segment.

Igor Serotila,
Șef Serviciu relații internaționale USDC