Protocol de colaborare sindicală

În cadrul vizitei delegației USDC la Cluj-Napoca, România (19-21 octombrie 2018) a fost semnat un Protocol de intenții care stabilește relații de cooperare între Sindicatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” și Sindicatul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România.

Parteneriatul sindical dintre cele două instituții va include colaborarea la nivel european prin proiectele finanţate de UE, activități ştiinţifice, organizarea de simpozioane, seminarii, conferințe, realizarea în comun a proiectelor de predare, cercetare, precum şi de activitate sindicală. De asemenea, documentul semnat mai include schimbul de experiență în domeniul didactico-științific, instructiv-educativ care prevede vizite reciproce ale membrilor sindicatului din ambele universități, organizarea de manifestări culturale şi sportive, schimb de experienţă în diverse domenii de activitate universitară, în special, privind apărarea drepturilor legitime şi a intereselor social-economice ale cadrelor didactice şi colaboratorilor.

Protocolul de colaborare a fost semnat de către președinții sindicatelor USDC și UBB dr. Efim CHILARI și dr. Laura OLTEANU.