Profesorul Rainer Arnold - doctor Honoris Causa la UnAȘM

La data de 9 iunie 2017, în cadrul unei ședințe solemne a Senatul UnAȘM a conferit titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar de drept constituțional de la Universitatea din Regensburg (Germania), dl. Rainer ARNOLD.

Acest titlu a fost acordat distinsului profesor la inițiativa Curții Constituționale a Republicii Moldova (CCM) și la propunerea Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei pentru merite deosebite în promovarea consolidării justiției constituționale în Republica Moldova.

În debutul ședinței, rectorul Universității AŞM, doamna academician Maria Duca a menționat că acest eveniment de excepţie, cu multiple valenţe memorabile, a marcat universitatea prin ocazia de a omagia o persoană care promovează activ colaborarea constructivă dintre instituțiile de drept ale Germaniei și Republicii Moldova. Având o pregătire fundamentală și fiind un savant cu renume care posedă o bogată experiență în domeniul jurisprudenței, domnul Rainer Arnold participă la desfășurarea celor mai diverse activități în vederea perfecționării cadrului juridic național și  armonizării legislației Republicii Moldova la standardele europene.

În calitate de rector al Universității AŞM şi membru al AŞM, doamna Maria Duca a apreciat inițiativa Curții Constituționale a Republicii Moldova, menționând că împreună cu colectivul instituției trăiește sincere emoții de recunoștință pentru onoarea acordată. Concomitent, oaspetele din Germania a fost asigurat de tot respectul și considerația, doamna Rector exprimându-și convingerea că această ceremonie de acordare a însemnelor va constitui un nou început pentru viitoarele colaborări dintre UnAȘM și instituțiile universitare din Republica Federală Germania pe făgaşul integrării europene.

Laudațio adresat dlui Rainer Arnold a fost prezentat de Vicepreședintele AȘM, membru corespondent, doctor habilitat în drept și profesor universitar, Ion Guceac. Potrivit dumnealui, pe parcursul ultimilor ani profesorul Arnold a devenit tot mai implicat în activităţile ştiinţifice din Republica Moldova, atât în calitate de profesor invitat la Universitatea de Stat din Moldova (USM), cât şi prin acceptarea calității de membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei periodice Buletinul Curţii Constituţionale. Autor al peste 400 de publicații și participant dedicat la evenimentele științifice internaționale organizate de CCM încă la începutul anlui 2000, profesorul Rainer Arnold este un susținător fidel al dezvoltării dreptului constituțional în Europa Centrală și de Est, inclusiv în Republica Moldova. Dl. Ion Guceac a mai a constatat că profesorul Rainer Arnold a vizitat Republica Moldova în repetate rânduri în calitate de expert în cadrul seminarelor organizate pentru judecătorii constituționali, deputați în parlament și reprezentanți ai partidelor politice.

În cuvântul de salut, Președintele Curții Constituționale a Republicii Mooldova dl.Tudor Panțîru, a subliniat aportul substanțial al onorabilului profesor pentru justiția constituțională în Republica Moldova. Domnia Sa a menționat că ceremonia de acordare profesorului Rainer Arnold a titluluiu de Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei reprezintă pentru toți prilejul de a demonstra recunoștința pentru excepționala contribuție a distinsului savant la dezvoltarea dreptului constituțional european în general și a identității constituționale individuale a statelor care sunt sau tind a face parte din marea familie europeană, în cazul nostru fiind vorba de statul nostru Republica Moldova.

Prezent la festivitate, Președintele CCM din perioada 2011-2017 Alexandru Tănase a amintit publicului declarația profesorului Arnold de la conferința din martie 2017 de la Chișinău privind Evoluția controlului constituțional în Europa potrivit căruia, „esența statului de drept este constituționalismul.” Dl. Alexandru Tănase și-a exprimat sentimentul de mândrie pentru faptul că începând din 2005, profesorul Rainer Arnold a devenit o punte de legătură la nivel profesional, de importanță determinantă, nu doar cu lumea academică din Germania, ci din întreaga lume.

Profesorul Rainer Arnold și-a exprimat gratitudinea pentru acordarea acestui titlu onorabil, aducănd sincere mulțumiri Senatului UnAŞM, CCM, întregii comunități științifice a Republicii Moldova pentru înalta apreciere a contribuției sale în domeniul dreptului constituțional europen.

La festivitate au fost prezenți membrii Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei, academicieni, membri corespondenți, profesori și savanți ai instituțiilor AȘM, judecători și colaboratori ai CCM, doctoranzi, studenți precum și invitați din circa 20 de state din Europa și America Latină, participanți la lucrările celui de-al XIX Congres de Drept European si Drept Constituțional Comparat (Congresul de la Regensburg), organizat în premieră la Chișinău (8-9 iunie 2017) in cooperare cu Curtea Constituționala din Moldova.

Curriculum Vitae prof. Rainer ARNOLD