Prelegerea "Pictorii basarabeni în ambianța artistică a Europei interbelice"

La data de 3 aprilie 2017, în Sala Senatului a avut loc prelegerea din ciclul „Să cunoaștem patrimoniul național”  cu tema   Pictorii basarabeni în ambianța artistică a Europei interbelice prezentată de dr. hab., prof., univ. Tudor STĂVILĂ, șef Centru Studiul Artelor la Institutul Patrimoniului Național al AȘM. Au participat studenții anului I și II ai Facultății Științe Socioumanistice. Lectorul a desfășurat în fața auditoriului o largă panoramă a vieții artistice basarabene de la începutul secolului al XX-lea, a urmărit destinul multora dintre  pictorii basarabeni care în urma cataclismelor sociale - Revoluția din 1905, Primul Război Mondial, Revoluțiile din Februarie și Octombrie 1917 -, au fost nevoiți să emigreze în diferite țări europene. Prezentarea a fost însoțită de multiple reproduceri ale operelor pictorilor basarabeni.

Responsabil,
dr. hab., prof.univ. Gheorghe Bobână
Șef Catedră Filosofie, Istorie și Metodologia cercetării