”Orizont 2020” – oportunități pentru UnAȘM. Vizita reprezentanților Comisiei Europene pentru Cercetare și Inovare

La 17 martie 2014, conducerea Universității Academiei de Științe a Moldovei s-a întâlnit cu domnii Robert-Jan SMITS, Director General al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovare și dr. Martin PENNY, reprezentant al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovare, aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova cu prilejul lansării Programului Cadru pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020’’.
În cadrul întrevederii rectorul UnAȘM acad. Maria DUCA a făcut prezentarea detaliată a instituției, inclusiv a laboratoarelor din cadrul Centrului universitar de Biologie Moleculară și a altor elemente din infrastructura universitară, precum și a rezultatelor obținute de instituție în domeniul educațional, de cercetare și de colaborare cu parteneri externi.
Totodată, doamna rector a informat înaltul oaspete despre experiența acumulată de Universitatea Academiei de Științe a Moldove în cadrul proiectelor internaționale sub egida Comisiei Europene, precum și realizările în domeniul consolidării capacităților pentru extinderea rețelei EURAXESS. În acest context a fost menționat faptul că UnAȘM este prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova, care a semnat Declarația de Angajament, referitoare la Cartea Europeană a Cercetătorilor și a Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. 
De asemenea, a fost efectuat un schimb de opinii referitor la perspectivele implementării Programului Cadru pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020’’ în Republica Moldova și modalitățile de implicare activă a UnAȘM în vederea valorificării oportunităților oferite de Comisia Europeană.
Evenimentul a avut loc într-o atmosferă cordială şi constructivă.