Ordinul cu privire la înmatricularea la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare bugetară (anul academic 2018–2019)

În conformitate cu rezultatele Concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, sunt înmatriculate următoarele persoane, conform ORDINULUI