Oaspete de la Federația Sindicatelor

În ziua de 30 octombrie 2018, Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a fost vizitată de dl. Ghenadie DONOS, Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei. În cadrul vizitei sale de lucru, liderul sindical s-a familiarizat cu condițiile de trai ale studenților, starea blocurilor de studii, dotarea sălilor de curs cu echipament tehnic de învăţare, predare şi comunicare, precum și condițiile de lucru ale angajaților în aparatul administrativ.

Conform programului, dl. Ghenadie DONOS a avut o întrevedere cu doamna academician Maria DUCA, rectorul Universității. În debutul întrevederii, conducătorul instituției a informat oaspetele despre realizările Universității în promovarea învăţământului şi cercetării în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere, despre colaborarea instituției noastre cu partenerii interni şi externi, precum și referitor la deficiențile de recrutare a studenţilor la anul I. Discuțiile între cei doi interlocutori s-au axat și pe problematica sistemului universitar de învățământ şi a instituţiilor de învăţământ superior din țară, respectarea autonomiei universitare.

Într-un mod mai accentuat, în cadrul discuțiilor au fost expuse mai multe sugestii și propuneri la proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care cuprinde și interesele instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare. De asemenea, spre finele convorbirii s-au abordat și unele aspecte privind conlucrarea constructivă şi eficientă a sindicatelor cu administraţia universității.

La întrevedere a participat și Președintele Comitetului sindical al USDC, dr. Efim CHILARI.