O nouă promoție a fost primită cu brațele deschise la UnAȘM

În mod tradițional, la unu septembrie, UnAȘM și-a deschis larg ușile pentru o nouă promoție de studenți prezenți la ceremonia festivă de inaugurare a noului an de studii 2017-2018 care a avut loc în incinta Sălii Polivalente a Campusului studențesc.

Evenimentul a fost moderat de rectorul universității acad., Maria Duca, avându-i în calitate de invitați speciali pe vicepreședintele AȘM - acad. Ion Guceac, președintele Consiliului de dezvoltare strategică a UnAȘM - dr. hab., prof. Victor Țvircun, Consulul Ambasadei Georgiei în Republica Moldova - Archil  Zakutashvili.

În mesajul de salut Rectorul UnAȘM le-a dat asigurări studenților că în cadrul universității au posibilitatea să acumuleze cunoștințe vaste și noi experiențe. Grație dialogului student-profesor, conexiunii cu mediul de afaceri și comunitatea științifică și armonizării curriculare cu cerințele pieții muncii, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei nu este doar o instituție care furnizează cunoștințe, dar și un formator de personalități cu caractere puternice, pregătite să persevereze și să se integreze cu succes într-o lume în continuă schimbare.

Invitații de onoare în mesajul de felicitare le-au urat studenților un an nou cât mai productiv și rezultate frumoase, succes și mult curaj pentru a-și vedea visele împlinite.

Urări de bun venit le-au adresat studenților anului I și decanii facultăților dr., conf. univ. Daniela Elenciuc, dr., conf. univ. Rodica  Ciobanu, dr., conf. univ. Aliona Mereuță, care în mod simbolic le-au înmânat carnetele de student tinerilor cu cea mai mare medie de admitere:

Licență

  • Alina Şaban, Limba şi literatura română, limba engleză;
  • Eugeniu Ivanovschi, Chimie;
  • Mihaela Plitoc, Biologie moleculară;

Masterat

  • Iurie Rusnac, Globalizare: istorie, politici, culturi europene;
  • Dorin Mocan, Matematica și Informatica;
  • Marcela Pădureț, Dezvoltare regională și rurală.

Bun venit în familia UnAȘM le-au urat noii promoții studenta anului III Ana Nastasiu, și masteranda anului II Veronica Muntean, care s-au adresat studenților dându-le asigurări că aici vor beneficia de o serie de oportunități pentru dezvoltarea profesională.

Evenimentul a întrunit studenții de la toate ciclurile de studii: Licență, Masterat, Doctorat, cadre didactice, membri ai comunității academice, părinți etc.