O discuție pertinentă despre poezia tinerilor autori în cadrul Atelierului Academic

Studenții Facultății Socioumanistice, specialitatea Limba și literatura română-limba engleză, anul 2 și 3, s-au întrunit pe data de 22. 11.2018 în cadrul ședinței ordinare a Atelierului academic pentru a discuta problema „Tendințe și opțiuni ale tinerilor scriitori din RM la etapa actuală, având-o ca invitată pe tânăra, dar recunoscuta deja poetă  Ioana Isac, laureată a concursului ”SLAM POETRI”,   discuție însoțită și de lansarea culegerii de poezie Ei confundau librăria cu libertatea. Ședința a fost moderată de dr. conf. Tamara Cristei, Departamentul Științe socioumaniste. În cadrul ședinței, studenții  Cojocari Aurelia, Velișco Ana, Țurcanu Diana ș.a. au prezentat o succintă analiză a evoluției poeziei tinerilor autori, conducându-se de indicatorii editării operelor acestora și apariției replicilor critice. Acest fapt a provocat o discuție în această problemă cu invitata atelierului, care le-a enunțat propriile puncte de vedere despre obiectivele tinerilor autori din republică, despre oportunitățile și  posibilitățile de afirmare a acestora fără a pleca din țară, etc. Apoi s-a trecut la partea cea mai activă a discuției, lansarea cărții de poezie, studenții anului 2 împărtășindu-i autoarei impresii de lectură și observații referitoare la poezia postmodernă a tinerei generații de scriitori, iar cei din anul 3 au prezentat interpretări personale a unor texte din culegere, solicitându-i autoarei opinii și explicitări cu privire la specificul actului de creație, particularitățile poeziei postmoderniste și la la orizontul de așteptare al cititorilor. În concluzii, studenții i-au exprimat invitatei o deosebită recunoștință și au evaluat activitatea desfășurată,care le-a extins spațiul receptării poeziei actuale.

Tamara Cristei, dr. conf., Departamentul Științe socioumaniste