Noi acorduri de colaborare cu universitățile din România

În scopul dezvoltării relațiilor bilaterale pentru promovarea, încurajarea și facilitarea schimburilor de experiență științifică și didactică, întăririi capacităților educative și de cercetare cu instituțiile universitare din România, în perioada 11-13 ianuarie 2017, UnAȘM a semnat acorduri de colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti.

Din partea Universității Academiei de Științe a Moldovei acordurile au fost semnate de către doamna Rector, acad., prof. univer, dr. hab. Maria DUCA, iar din partea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău de către Rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY și respectiv, de către prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu COLOJA, Rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiesti.

Acordurile oficializate țin de stabilirea și dezvoltarea relațiilor profesionale prin facilitarea vizitelor și schimburilor pentru membrii comunităților științifice din Republica Moldova și România. De asemenea, acordurile prevăd participarea la reuniuni ştiinţifice, organizarea în comun a acestora, elaborarea şi editarea publicaţiilor în domenii de interes reciproc.

În domeniul cercetării ştiinţifice colaborarea se va realiza în baza proiectelor şi participarea cu iniţiative comune la competiţia pentru finanţarea acestora, dezvoltarea unor teme actuale pe bază de contracte realizate de structurile de cercetare din instituțiile partenere.

Acordurile mai prevăd colaborarea în utilizarea bazei materiale ştiinţifice şi didactice ale părţilor, facilitarea accesului cadrelor didactice și cercetătorilor din instituțiile universitare. Conform documentelor, mobilitățile de cercetare într-un anumit domeniu vor fi definite prin negocieri separate și, în conformitate cu termenii acordurilor semnate, vor face subiectul unor anexe la acord.

Semnatarii acorurilor și-au exprimat convingerea că acest lucru reprezintă cel mai bun mecanism pentru favorizarea dezvoltării educației prin cunoaștere, pentru beneficiul reciproc al studenților și universităților, per ansamblu.

Tot în această perioada, pe 12 ianuarie, la Universitatea Spiru Haret din București a fost negociat și proiectul acordului cadru de colaborare a UnAȘM cu instituția respective – document care urmează a fi semnat într-o perioadă apropiată.

De asemenea, în cadrul deplasării la București, reprezentantul UnAȘM a vizitat și Universitatea Bioterra Bucuresti. În cadrul întrevederii cu Rectorul fondator, prof. univ. dr. Ion NICOLAE, Presedintele Universitatatii și Rectorul Universității prof.univ.dr.ing. Floarea NICOLAE s-a făcut o trecere în revista a principalelor acțiuni realizate conform acordului bilateral semnat la 24 aprilie 2013 între UnAȘM și Universitatea Bioterra. În acest context au fost schțate noi direcții de extindere a colaborării bilaterale în cadrul acordului susmenționat.