În atenția doctoranzilor anului I de studii! Orarul orelor de curs

Orele de curs la disciplinele din Programul de pregătire avansată vor avea loc în perioada 23.04.18 – 27.04.18, conform orarului stabilit