În atenția doctoranzilor anului I de studii

Orele de curs din cadrul programului de pregătire avansată se vor desfășura în perioada 08.04.-12.04.2019, conform Orarului.