În atenția doctoranzilor anului I de studii!

Înscrierea la Sesiunea de restanțe va avea loc în perioada 28 - 31mai2018.
Cererea vizată de conducătorul de doctorat se depune la Secția cercetare, doctorat și managementul calității.
Examenele se vor desfășura conform Programului Sesiunii de restanțe