Mobilitate academică pentru cercetători

UnAŞM anunţă concurs de selecţie pentru realizarea unei mobilităţi la Institutul de Tehnologii din Thrace, Macedonia de Est. Toate cheltuielile vor fi acoperite integral din fondul programului ERASMUS+, în baza acordului încheiat de Departamentul Petroleum and Mechanical Engineering Sciences, Institutul de Tehnologii din Thrace cu Laboratorul Monitoring al Calităţii Mediului și UnAŞM.

Mobilitatea include activităţi de predare. Această activitate permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate.  Mai multe informaţii cu privire la program puteţi să găsiţi pe pagina oficiala a Oficiului ERASMUS PLUS MOLDOVA (http://www.erasmusplus.md).

La concurs pot participa cercetătorii şi cadrele didactice din cadrul UnAŞM, care realizează investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului ambiant.

Dosarul de concurs se va depune la Secţia Internaţionalizare şi Comunicare (Mediateca, Căminul UnAŞM) până la data de 12 mai 2017, ora 17:00 şi va include:

  • cererea argumentată de participare la concurs;
  • planul activităţilor ce vor fi realizate
  • curriculum vitae (Europass).

Mobilitatea va dura 6 zile şi va fi planificată în perioada1.06.2017-31.06.2017.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta:
Tel. (+373) 22 28 61 07 
E-mail: [email protected]